КЗО "ДОМРЦ" ДОР

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Спеціальна початкова школа

Спеціальна початкова школа (СПШ) для дітей з інтелектуальним порушеннями помірного та тяжкого ступеня є структурним підрозділом комунального загальноосвітнього закладу освіти «Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр» Дніпропетровської обласної ради».

 

 

Фахівці спеціальної початкової школи

 

СПШ забезпечує здобуття початкової спеціальної освіти учням відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами; забезпечує реалізацію корекційно-розвиткового складника освітньої програми та надання корекційно-розвиткових, психолого-педагогічних та абілітаційно-реабілітаційних послуг (допомоги).

 

Головними завданнями СПШ є: 

1. Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття певного освітнього рівня спеціальної початкової освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією.

2. Створення умов для здобуття освіти учнями шляхом належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення, забезпечення універсального дизайну та/або розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби та можливості учнів (вихованців).

3. Застосування в процесі навчання найбільш прийнятних для учнів (вихованців) методів і способів спілкування в освітньому середовищі, які максимально сприяють засвоєнню знань і соціальному розвитку (використання в освітньому процесі української жестової мови, шрифту Брайля, альтернативної комунікації тощо).

4. Викладання навчальних предметів (інтегрованих курсів) із урахуванням можливостей та потреб учнів (вихованців), способами, що є найбільш прийнятними для учнів спеціальної початкової школи, у тому числі шляхом адаптації/модифікації змісту навчальних предметів (інтегрованих курсів).

5. Формування компетентностей для подальшого самостійного життя, розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, формування соціально адаптованої особистості.

6. Сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок.

7. Сприяння фізичному і психічному розвитку дітей.

8. Забезпечення у процесі корекційного навчання й виховання системного, комплексного, кваліфікованого супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців).

9. Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвитковихта абілітаційно-реабілітаційних послуг (допомоги) учням (вихованцям) та дітям змінного контингенту.

10. Здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) та родинам з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.