КЗО "ДОМРЦ" ДОР

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Центр психолого-андрагогічних технологій

Є структурним підрозділом ДОМРЦ
Здійснює заходи щодо сприяння кваліфікаційному, професійному, творчому, особистісному зростанню фахівців системи освіти згідно річного плану роботита за графіком, що складається за поперердніми заявками від закладів освіти

 

 

 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-АНДРАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОПОНУЄ у 2021-2022н.р.

 

Тренер

Назва тренінгу

Мушинський

Віктор Петрович, методист-психолог вищої категорії

 • Тренінг розвитку професійно-важливих якостей практичного психолога освіти «Вміння бачити невидиме» (1-2-денний)
 • Психодраматичний тренінг розвитку спонтанності (1-2-денний)
 • Тренінг «Технології подолання критичних ситуацій – фрустрація, стрес, конфлікт, криза» (2-денний)
 • Дзеркальний тренінг розвитку професійної рефлексії (1-2-денний)
 • Тренінг розвитку гумористичних здібностей (1-2-денний)
 • Тренінг розвитку лідерського потенціалу» (1-2- денний)
 • Профілактичний тренінг «Професійне благополуччя співробітника психологічної служби» (одноденний)
 • Тренінг розвитку конфліктологічної компетентності (одноденний)
 • Тренінг розвитку саногенного потенціалу особистості (одноденний)
 • Супервізія проблемної ситуації (4 рази на рік)

Савєльєва

Наталія Володимирівна,

методист-психолог вищої категорії

 • Тренінг для тренерів (трирівневий – 75 годин)
 • Перший рівень. Основи тренінгової роботи
 • Другий рівень. Тренерська компетентність 
 • Третій рівень. Практикум з корекційних та розвивальних програм
 • Супервізійний майстер-клас «Організаційно-методична робота» (самоменеджмент у професійній діяльності)
 • Семінар-тренінг «Методика формування команди»
 • Тренінги з формування команд для педагогічних колективів
 • Тренінг особистісного зростання (з елементами танцювальної терапії)
 • Воркшоп по роботі з дітьми та підлітками «групи ризику»
 • Коучінг-сесії  «Алгоритми»

Вознюк

Людмила Віталіївна, методист-психолог першої категорії

 • Навчальний онлайн-курс «Інформаційно-комунікативні технології у роботі спеціаліста психологічної служби»

Мушинський В.П.

 

 • Супервізійний тренінг з консультування (після проходження тренінгу з консультування)

Спеціалісти, що атестуються

у 2021 році

 • Інструментальні онлайн-практикуми «Діагностичний та корекційний інструментарій практичного психолога і соціального педагога освіти»

Спеціалісти Центру

 • ОНЛАЙН-клуб (онлайн-зустрічі по 1,5-2 години на різну тематику за заявками спеціалістів)

 

Додаткова інформація:

 • Початок роботи центру – 1 жовтня 2021 р.
 • Запис на всі групи проводиться постійно.
 • Порядок проведення тренінгів  в залежності від комплектації груп.

 

ПРОЄКТИ ЦЕНТРУ

Назва проєкту: Розвиток професійно-важливих якостей у педагогічних працівників

Мета проєкту: Розробка психологічного інструментарію щодо моніторингу емоційного компоненту професійного благополуччя педагогічних працівників.

Очікувані результати: розвиток емоційного інтелекту, підвищення рівня психоемоційної саморегуляції, профілактика синдрому емоційного вигорання.

_____________________________________________________________________________________

Назва проєкту: Зони розвантаження у закладах освіти

Мета проєкту: Сприяння створенню зон (кабінетів) психологічного розвантаження для педагогічних працівників у закладах освіти.

Очікувані результати: Створення зон (кабінетів) психологічного розвантаження у відповідності до санітарно-гігієнічних норм. Професійне благополуччя педагогічних працівників, профілактика синдрому емоційного вигорання.

_____________________________________________________________________________________

Назва проєкту: Професійний стандарт як інструмент систематизації вмінь та навичок професійної діяльності практичного психолога

Мета проєкту: Впровадження професійного стандарту у діяльність практичних психологів.

Очікувані результати: Підвищення рівня професійної майстерності практичних психологів закладів освіти області у відповідності до трудових функцій та професійних компетентностей.

 

Проєкт "Професійний стандарт практичного психолога"

Тип проєкту: інформаційний, практично-орієнтований, однорічний.

Мета проєкту: Впровадження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти» у роботу психологічної служби.

Основні завдання:

1. Інформування практичних психологів закладів освіти щодо змісту професійного стандарту.

2. Розробка тематики і структури онлайн-конференцій у відповідності до трудових функцій та професійних компетентностей практичного психолога освіти.

3.Розробка діагностичного інструментарію для визначення рівня сформованості професійних кромпетентностей практичного психолога освіти.

4. Проведення щомісячних онлайн-конференцій за відповідною тематикою.

5. Оформлення та презентація результатів проєкту.

Очікувані результати: розвиток професійної майстерності практичних психологів закладів освіти у відповідності до трудових функцій та  компетентностей професійного стандарту.

Учасники проєкту: практичні психологи закладів освіти Дніпропетровської області.

Керівник проєкту: Мушинський Віктор Петрович, завідувач Центру психолого-андрагогічних технологій.

Необхідні ресурси: Інтернет, програма Zoom, професійний стандарт «Практичний психолог закладу освіти», діагностичний інструментарій.

 

План реалізації проєкту

Завдання

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

1.

Інформування практичних психологів закладів освіти щодо змісту професійного стандарту.

 

1.1. Оформлення презентації «Розвиток професійних компетентностей практичного психолога закладу освіти».

1.2. Виступ на засіданнях професійних спільнот практичних психологів і соціальних педагогів з презентацією.

Серпень-вересень

2021р.

Мушинський В.П.

2.

Розробка тематики і структури онлайн-конференцій у відповідності до трудових функцій та професійних компетентностей практичного психолога освіти.

 

2.1.Розробка тематики 8-ми онлайн-конференцій.

2.2. Розробка структури онлайн-конференції .

Вересень-жовтень 2021 р.

Мушинський В.П.

3.

Розробка діагностичного інструментарію для визначення рівня сформованості професійних кромпетенцій  

 

3.1. Робота з науково-методичною літературою щодо методик для визначення рівня професійних компетентностей практичного психолога.

3.2. Створення банку діагностичного інструментарію.

Вересень-жовтень 2021р.

Мушинський В.П.

4.

Проведення щомісячних онлайн-конференцій

4.1. Проведення 8-ми щомісячних онлайн-конференцій.

4.2. Відеозапис онлайн-конференцій.

Раз на місяць

Мушинський В.П. Вознюк Л.В.

5.

Оформлення та презентація результатів проєкту

5.1. Розробка методичних рекомендацій щодо діагностичного мінімуму для практичних писхологів.

5.2. Створення медіатеки щодо розвитку професійних компетентностей практичних психологів.

5.3. Презентація результатів проєкту.  

 

Червень 2022 р.

Мушинський В.П.

Вознюк Л.В.

 

Проєкт "Професійне благополуччя педагогічних працівників"

Тип проєкту: практично-орієнтований, груповий, довгостроковий.

Мета проєкту: Розробка психологічного інструментарію щодо моніторингу емоційного компоненту професійного благополуччя педагогічних працівників.

Основні завдання:

1. Розробка моніторингового Щоденника емоцій.

2. Створення експериментальної групи педагогічних працівників.

3. Апробація моніторингового Щоденника емоцій протягом 2021-2022 навчального року.

4. Проведення щомісячних сесій щодо узагальнення та аналізу отриманих результатів.

5. Оформлення та презентація результатів проєкту.

Очікувані результати: розвиток емоційного інтелекту, підвищення рівня психоемоційної саморегуляції, профілактика синдрому емоційного вигорання.

Учасники проєкту: практичні психологи, соціальні педагоги та вчителі закладів освіти Дніпропетровської області.

Керівник проєкту: Мушинський Віктор Петрович, завідувач Центру психолого-андрагогічних технологій.

Необхідні ресурси: Інтернет, програма Zoom, Щоденник емоцій.

 

План реалізації проєкту

 

Завдання

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний

1.

Розробка моніторингового Щоденника емоцій.

1.1. Вивчення науково-методичної літератури.

1.2. Складання Щоденника емоцій (електронна та друкована версії)

Серпень, 2021р.

Мушинський В.П.

2.

Створення експериментальної групи

2.1.Інформування педагогічних працівників щодо змісту проєкту.

2.2. Створення бази данних щодо проведення моніторингу на гугл-диску.

1 вересня 2021 р.

Вознюк Л.В.

3.

Апробація моніторингового Щоденника емоцій

3.1. Ведення Щоденника емоцій учасниками експериментальної групи.

3.2. Фіксація домінуючих емоцій.

Щоденно (у робочі дні)

Учасники проєкту

4.

Проведення щомісячних сесій

4.1. Проведення щомісячних сесій для учасників проеєкту.

4.2. Обробка та аналіз отриманих результатів.

Раз на місяць

Мушинський В.П.

5.

Оформлення та презентація результатів проєкту

5.1. Узагальнення результатів проєкту.

5.2. Написання методичної розробки щодо впровадження Щоденника емоцій.

5.3. Презентація результатів проєкту.

5.4. Оформлення сертифікатів для учасників проєкту.

 

Червень 2022 р.

Мушинський В.П.

Вознюк Л.В.


 

ЩОДЕННИК ЕМОЦІЙ 2021-2022 навчальний рік