КЗО "ДОМРЦ" ДОР

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Інформація для ІРЦ

 

Навчально-методичний посібник

"Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів"

 https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/posibniki/Inclusive_study_Sep17.pdf

 

 

Інклюзивно-ресурсний центр

 

Інклюзивно-ресурсний центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти.

 

Що для цього робить ІРЦ? 

 • проводить комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; 
 • надає психолого-педагогічну допомогу ;
 • забезпечує системне кваліфіковане супроводження.

 

Основні принципи діяльності інклюзивно-ресурсних центрів:

 • повага та сприйняття індивідуальних особливостей дітей; 
 • дотримання найкращих інтересів дитини;
 • недопущення дискримінації та порушення прав дитини; 
 • конфіденційність; 
 • доступність освітніх послуг з раннього віку; 
 • міжвідомча співпраця.

 

Основні завдання ІРЦ:

 

 •  проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

 • надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

  консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;

 • забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру:

  у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;

  у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;

 • залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;

 • надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами:

  дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;

  дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

 • визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);

 • визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

 • надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;

 • інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо;

 • ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, шляхом формування їх електронного переліку в АС “ІРЦ” за формою;

 • підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру.


 

Утворення інклюзивно-ресурсного центру

ІРЦ:

 • є юридичною особою; 
 • має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, бланк зі своїм найменуванням.

ІРЦ утворюють з розрахунку один центр не більш як:

 • на 7 тис. дітей, які проживають на території ОТГ (району); 
 • на 12 тис. дітей, які проживають у місті (районі міста).

Засновниками ІРЦ можуть бути:

 • представницькі органи місцевого самоврядування ОТГ;
 • районні, міські, районні у містах ради.

Засновник розробляє та затверджує установчі документи центру відповідно до:

 • вимог законодавства; 
 • цього Положення.

 

У діяльності ІРЦ підпорядкований:

 • органам управління освітою і МОН
 • засновникові — у частині провадження фінансово-господарської діяльності.

Центри повинні мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами. У приміщеннях облаштовують:

 • приймальні
 • кімнати для:

1. вчителя-логопеда та інших фахівців

2. надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги

3. проведення групових психолого-педагогічних занять

4. занять з лікувальної фізкультури

5. проведення спільних засідань фахівців центру 

 • кабінет директора центру 
 • технічні приміщення тощо.

 


 

Рекомендації щодо оснащення приміщення інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ)

 

/uploads/editor/3987/342078/sitepage_82/files/osnaschennya_irc.docx

/uploads/editor/3987/342078/sitepage_82/files/obladnannya_dlya_irc.docx

/uploads/editor/3987/342078/sitepage_82/files/psih_kabinet.doc

 

 

      Ресурсна кімната та медіатека для дітей з особливими освітніми потребами в опорній школі селища Петриківка Дніпропетровської області


/uploads/editor/3987/342078/sitepage_115/files/akt_pryjmannia_korekcijno_rozvytkovykh_poslug_pedrada.docx

/uploads/editor/3987/342078/sitepage_115/files/indyvidualna_programa_rozvytku_pedrada.docx

/uploads/editor/3987/342078/sitepage_115/files/poriadok_perevedennia_uchniv_2019_pedrada.docx

/uploads/editor/3987/342078/sitepage_115/files/proekt_postanovy_inkliuzyvne_navchannia_2019_pedrada.docx

/uploads/editor/3987/342078/sitepage_115/files/rekomendatsii_mon_2019_2020_pedrada.docx

/uploads/editor/3987/342078/sitepage_115/files/typovy_dogovir_korekcijno_rozvytkovych_zanat_pedrada.docx