КЗО "ДОМРЦ" ДОР

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Ресурсний центр супроводу інклюзивного навчання

Ресурсний центр супроводу інклюзивного навчання є структурним підрозділом комунального закладу освіти «Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр».

 

Команда фахівців, задіяних у діяльності  Ресурсного центру супроводу  інклюзивного навчання

 

 

Головною метою діяльності Ресурсного центру є забезпечення інформаційно-методичного супроводу розвитку інклюзивної освіти в Дніпропетровській області шляхом:

 

- Надання консультативної допомоги всім учасникам освітнього процесу з питань організації інклюзивного (інтегрованого) навчання дітей з особливими освітніми потребами. 
- Навчально-методичного супроводу безперервного професійного розвитку фахівців у галузі освіти дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти з інклюзивним навчанням. 
- Консультування батьків (законних представників) дітей з особливими освітніми потребами та із ризиком їх виникнення, а також педагогічних працівників з питань вибору форм, методів навчання, розумного пристосування, характеру та обсягу корекційно-розвиткових послуг, психолого-педагогічної допомоги та соціальної адаптації з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів дитини.
 
Діяльність Ресурсного центру спрямована на:
1. Співпрацю з органами управління освітою, охорони здоров'я, соціального захисту населення, службами у справах дітей, іншими організаціями, у тому числі громадськими, що опікуються питаннями освіти дітей з особливими освітніми потребами та розвитком інклюзивної освіти.
2. Співробітництво з вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти, психологічною службою системи освіти, закладами дошкільної та загальної середньої освіти, громадськими та іншими організаціями, у тому числі на основі угод, спільних програм, проєктів тощо.
3. Організацію інформаційно-методичного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників закладів освіти.
4. Участь у проведенні короткотривалих курсів з підвищення кваліфікації, проведення семінарів, тренінгів для керівників управлінь (відділів) освіти, закладів освіти, вчителів-дефектологів, вчителів-логопедів, практичних психологів та соціальних педагогів, вчителів (вихователів) та асистентів вчителів (вихователів), асистентів дитини інклюзивних класів (груп) (спільно з закладами післядипломної освіти).
5. Апробацію навчально-методичних посібників, програм і технічних засобів, що застосовуються в діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, інноваційних освітніх технологій та забезпечення їх впровадження в практику роботи. 
6. Просвітницьку діяльність серед населення з метою формування свідомості щодо інклюзії дітей з особливими освітніми потребами в усі сфери суспільного життя.